Một cổ đông gom vào hơn 700,000 cp TNA

Một cổ đông gom vào hơn 700,000 cp TNA

Lượng cổ phiếu này chiếm 2.09% vốn của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA).

Bà Lê Thị Hoài Thương báo cáo đã mua vào 254,700 cp vào ngày 11/06; mua 500,000 cp đồng thời bán ra 30,700 cp vào ngày 16/06. Như vậy sau 2 ngày mua bán, bà Thương đã gia tăng 724,000 cp tương đương 2.09% vốn tại TNA. Chiếu theo mức giá 17,500 đồng/cp kết phiên 16/06, ước tính các giao dịch của cổ đông này có tổng giá trị vào khoảng 13 tỷ đồng.

Sau các giao dịch, bà Thương nâng sở hữu từ 4.3% vốn (gần 1.5 triệu cp) lên thành 6.42% vốn (gần 2.2 triệu cp), trở thành cổ đông lớn tại TNA kể từ ngày 16/06/2020.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu TNA ghi nhận hồi phục 34% kể từ đáy hồi đầu tháng 4. Trong phiên sáng ngày 13/07, cổ phiếu này đang được giao dịch quanh mức giá tham chiếu 17,600 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu TNA từ đầu năm 2020 đến nay

TNA lên kế hoạch kinh doanh năm 2020 giảm nửa lợi nhuận

Với TNA, Công ty đặt kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất năm 2020 giảm 48% so với năm 2019, ở mức gần 88 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TNA
Nguồn: TNA

Để thực hiện các mục tiêu kinh doanh, TNA dự kiến đẩy mạnh thị trường xuất khẩu bằng cách nhập khẩu hoặc mua nội địa, tiến hành gia công để xuất khẩu sang các thị trường có biên lợi nhuận tốt hơn (so với tiêu thụ nội địa), phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 5 triệu USD trong năm 2020.

Công ty sẽ tăng khai thác các sản phẩm thép mới, sản phẩm phụ trợ (trong ngành thép, ngành xây dựng), có mức độ cạnh tranh thấp hơn nhưng biên lợi nhuận cao hơn và ít rủi ro hơn.

Với các công ty con, TNA dự kiến gia tăng kiểm soát thậm chí ra quyết định chuyển đổi mô hình và ngành kinh doanh hoặc thoái vốn, cắt lỗ đối với những ngành không hiệu quả để tập trung nguồn lực.

Ngoài ra, với số vốn và một phần lãi đã thu hồi tại công ty SG268, TNA tiếp tục thực hiện các dự án của Công ty và/hoặc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty kinh doanh bất động sản khác.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (diễn ra ngày 20/06), ban lãnh đạo của TNA cho biết trong quý 2, Công ty đặt mục tiêu thực hiện 2,200 tỷ đồng doanh thu và 35 tỷ đồng lãi trước thuế. Do hoạt động kinh doanh của TNA thường tốt hơn vào những tháng cuối năm, HĐQT dự kiến sẽ không điều chỉnh kế hoạch.

Cổ tức năm 2019 sẽ được chia với tỷ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Cổ tức năm 2020 cũng dự kiến chia với tỷ lệ 20%. HĐQT kỳ vọng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020 cũng như những năm tới, nhằm có thêm nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Duy Na

FILI