Dabaco ước lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 744 tỷ đồng 

Dabaco ước lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 744 tỷ đồng 

Quý 2/2020, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) ước lãi sau thuế đạt khoảng 397 tỷ đồng, gấp 53 lần cùng kỳ. Như vậy lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DBC ước lãi sau thuế đạt khoảng 744 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch.

Ngày 01/07, DBC đã tổ chức họp đánh giá kết quả kinh doanh quý 2, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020. 

Phía DBC nhận định tình hình kinh tế xã hội quý 2/2020 còn khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Thời tiết thay đổi khiến cho dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và có nguy cơ lan trộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tổ chức nuôi tái đàn.

Theo báo cáo của ban điều hành, doanh thu quý 2/2020 đạt khoảng 3,106 tỷ đồng, tăng 86% so cùng kỳ; Công ty lãi sau thuế khoảng 397 tỷ đồng, gấp 53 lần cùng kỳ.

Như vậy sau nửa đầu năm, lãi sau thuế của DBC ước đạt khoảng 744 tỷ đồng, gấp 27 lần cùng kỳ và vượt 63% kế hoạch năm 2020.

Về kế hoạch đầu tư, Công ty dự kiến triển khai thủ tục các dự án Khu chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa, Hòa Bình và Bình Phước trong 6 tháng cuối năm 2020.

* Lợi nhuận quý 1/2020 của Dabaco đạt gấp 17 lần cùng kỳ

Duy Na

FILI