Saigonres hủy Nghị quyết cũ, cho biết sẽ thông báo địa điểm họp thường niên đến từng cổ đông

Saigonres hủy Nghị quyết cũ, cho biết sẽ thông báo địa điểm họp thường niên đến từng cổ đông

Trước đó, câu chuyện về việc Saigonres công bố thông tin tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, nhưng “chỉ mời các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2,000 cp trở lên”, làm dậy sóng dư luận.

Đại hội thường niên cho năm 2018 của Saigonres.

Ngày 08/05 vừa qua, CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HOSE: SGR) đã công bố Nghị quyết HDQT thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sẽ là ngày 26/05/2020 và ngày tổ chức nhằm 10/06 sắp tới.

Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được phía Saigonres thông báo sau đến “từng cổ đông”, văn bản nêu rõ. Như vậy, cuộc họp thường niên tới đây của Công ty sẽ được tổ chức mà không có bất kỳ giới hạn nào đối với chủ sở hữu cổ phần.

Đây là Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 03/NQ2020-HĐQT ngày 06/05/2020.

Trước đó, câu chuyện về việc Saigonres công bố thông tin tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, nhưng lại cho biết “chỉ mời các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2,000 cp trở lên”, làm dậy sóng dư luận.

Lý do cho yêu cầu hạn chế kể trên được Saigonres cho biết là nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, việc này vấp phải những ý kiến bất bình từ các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Điều này vốn trái với mục tiêu quản trị doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán, theo đó, cổ đông nhỏ lẻ là nhóm cổ đông cần được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của một chủ sở hữu cổ phần.

Thực tế, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phần lớn doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất để toàn bộ cổ đông có thể tham dự được ĐHĐCĐ thường niên, hoặc tiến hành theo các hình thức trực tuyến, hoặc gia hạn thời gian tổ chức.

Thừa Vân

FILI