Hapaco tạm ngừng dự án Sản xuất giấy từ bột đá

Hapaco tạm ngừng dự án Sản xuất giấy từ bột đá

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Tập đoàn Hapaco (Hapaco, HOSE: HAP) mới đây đã thông qua các vấn đề liên quan kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch kinh doanh 2020,… của Công ty. Trong phần thảo luận với cổ đông, trả lời câu hỏi liên quan đến dự án Sản xuất giấy từ bột đá, Hapaco cho hay đã tạm ngừng thực hiện.

Đối với năm 2020, Hapaco đặt ra chỉ tiêu gần 415 tỷ đồng tổng doanh thu và 28 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng trưởng 10% về doanh thu và 10% về lợi nhuận so với năm trước.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của HAP
Nguồn : Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của HAP

Trong phần thảo luận với cổ đông, trả lời câu hỏi liên quan đến dự án Sản xuất giấy từ bột đá, Hapaco cho hay đã tạm ngừng thực hiện. Theo ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT HAP chia sẻ: "Dự án này Công ty đã theo đuổi khá nhiều thời gian, chi phí đầu tư dự án khá lớn khó có khả năng sinh lời giá thành không cạnh tranh được với loại giấy truyền thống. Khảo sát thị trường thì vào thời kỳ công nghệ số thì giấy văn phòng được sử dụng ngày càng ít. Do vậy, Công ty tạm dừng thực hiện".

Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT của Công ty bổ sung thêm, dự án trên chưa phát sinh chi phí thực tế, Công ty chỉ mới ký ghi nhớ về việc nhập khẩu thiết bị. Liên quan tới kế hoạch năm 2020, ông Hiền cho hay Công ty dự kiến sẽ mở rộng bệnh viện Green sang giai đoạn 2 và thực hiện nhà máy chế biến gỗ Xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Năm 2019, Hapaco mang về 377 tỷ đồng tổng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 21% và 39% so với kết quả đạt được ở năm trước, đồng thời thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về phân phối lợi nhuận năm 2019, theo tài liệu Đại hội, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5% tiền mặt. Tuy nhiên, dựa trên ý kiến cổ đông đề nghị Công ty chỉ trả cổ tức 3% và giữ 2% còn lại để tái đầu tư, dự phòng rủi ro do ảnh hưởng của dịch Covid-19. HAP đã trình cổ đông và được thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng), nguồn tiền cho việc chi trả này đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019.

Như Xuân

FILI