TCBS: Lãi sau thuế gấp 2.4 lần cùng kỳ nhờ doanh thu bảo lãnh phát hành tăng mạnh

TCBS: Lãi sau thuế gấp 2.4 lần cùng kỳ nhờ doanh thu bảo lãnh phát hành tăng mạnh

Theo BCTC quý đầu năm, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 637 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 408 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ năm trước do doanh thu hoạt động bảo lãnh chứng khoán tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của TCBS
Nguồn: BCTC quý 1/2020 của TCBS

Khép lại quý 1, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng đột biến, gấp gần 2.3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 637 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động bảo lãnh, tự doanh và các khoản cho vay margin là nguồn thu chính của Công ty.

Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 37.4% so với cùng kỳ, đạt hơn 151 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 66 tỷ đồng, tăng gần 87%.

KHÓA HỌC ONLINE

Chứng khoán Cơ bản

  • Khai giảng: 25/5/2020
  • Ưu đãi 50% ++

Hotline: 0908 16 98 98

>>Đăng ký ngay

Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) và doanh thu môi giới đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 35 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý là khoản thu từ bảo lãnh phát hành của Công ty, cao gấp 3.8 lần so với cùng kỳ, đạt gần 339 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm trước, cũng chỉ ghi nhận ở mức gần 21 tỷ đồng, không đáng kể so với doanh thu của TCBS. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2.4 lần và tăng gần 43% so với quý 1/2019, ghi nhận gần 39 tỷ đồng và 69 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh trong khi chi phí chiếm tỷ trọng không đáng kể giúp TCBS báo lãi sau thuế gần 408 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của TCBS tăng hơn 25% so với đầu năm đạt 7,898 tỷ đồng, chủ yếu là tăng các khoản cho vay và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Nợ phải trả của Công ty tăng gần 72%, ghi nhận gần 2,874 tỷ đồng do trong kỳ TCBS vay ngắn hạn hơn 1,000 tỷ đồng.

Tố Diệp

FILI