PSP đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2020 giảm hơn 20%

PSP đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2020 giảm hơn 20%

CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP) đưa ra kế hoạch 2020 với doanh thu dự kiến đạt 235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng.

 

* IROnline: Giải pháp xây dựng trang web quan hệ cổ đông nhanh chóng và hiệu quả

 

Đánh giá tình hình năm 2020, PSP nhận thấy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng ngay trong khu kinh tế Đình Vũ mới hình thành và sẽ đưa vào khai thác với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cảng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại như: Tân cảng – Đình Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ… Công tác cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chờ kế hoạch khoan thăm dò của các nhà thầu trong năm 2020.

Chi phí vốn vay của dự án đầu tư xây dựng cảng ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng phần vốn vay cho dự án mở rộng cầu cảng lại tăng lên tiếp tục tạo khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

Với khoản nợ quá hạn của PVEP phát sinh từ năm 2015, mặc dù PSP đã tích cực làm việc với PVEP đồng thời báo cáo Tổng Công ty hỗ trợ tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được hết công nợ. Do đó, Công ty vẫn phải trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn lưu động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khoản vốn góp của PSP vào CTCP Đầu tư xây lắp dầu khí Hải Phòng đến nay vẫn không có hiệu quả do trong những năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn tiếp tục lỗ lũy kế, đơn vị tiếp tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư trên.

PSP cũng cho biết, hiện nay Công ty đang thực hiện cung cấp 2 dịch vụ chính là khai thác hàng container, dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí đồng thời tích cực tìm kiếm mở rộng và phát triển dịch vụ tổng hợp khác. Tuy nhiên, việc triển khai các dịch vụ logistics/dịch vụ bảo dưỡng các nhà máy của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Với tình hình thực tế trên, PSP đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu dự kiến đạt 235 tỷ đồng, giảm 27% và lợi nhuận sau thuế gần 22 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, PSP cũng lên kế hoạch thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư phương tiện thiết bị gần 20 tỷ đồng bao gồm cả đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, đầu tư phương tiện thiết bị và các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới.

Năm 2019, PSP ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 322 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của PSP đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

So với kế hoạch năm 2019, PSP đã thực hiện được hơn 156% về doanh thu và gần 154% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Khang Di

FILI