Nhà đất COTEC và loạt ‘bê bối’ hậu kiểm toán

Nhà đất COTEC và loạt ‘bê bối’ hậu kiểm toán

Vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (HOSE: CLG) đã công bố BCTC hợp nhất sau kiểm toán 2019 cùng hàng loạt giải trình về biến động kết quả kinh doanh (KQKD), ý kiến ngoại trừ của kiểm toán cũng như biến động số liệu trước và sau kiểm toán.

Cụ thể, năm 2019 nhà đất COTEC đã mang về 155 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm đến 40% so với năm trước, đồng thời chỉ thực hiện hơn 50% kế hoạch cả năm chủ yếu do năm 2019 Công ty không có doanh thu xây lắp (chiếm hơn 88% trong năm 2018) mà chỉ có chuyển nhượng cổ phần công ty con, công ty liên kết.

Qua đó, khoản lỗ mà CLG ghi nhận trong năm qua là 208 tỷ đồng. Thực tế, con số này tăng mạnh so với kết quả trên báo cáo tự lập của Công ty (trước kiểm toán báo lỗ 99 tỷ đồng). Hơn nữa, đơn vị kiểm toán cũng đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với BCTC của Công ty do không thể xác định được tính đúng đắn của 2 khoản mục là trả trước cho người bán ngắn hạn và phải trả người bán ngắn hạn.

Theo CLG, đơn vị kiểm toán đã thực hiện việc gửi thư đến các đối tượng khách hàng nhưng do khách hàng của Công ty ở nhiều vùng địa lý khác nhau và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cùng với thời hạn công bố báo cáo phải thực hiện nên chưa kịp thu hồi thư xác nhận công nợ qua đó ảnh hưởng đến kết quả BCTC của CLG sau kiểm toán ở cả Công ty mẹ cũng như báo cáo hợp nhất.

Kết quả kinh doanh năm 2019 sau kiểm toán của CLG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất của CLG năm 2019 (sau kiểm toán)

Ngoài ra, kiểm toán cũng không xác định được giá trị thích hợp của tài sản dở dang là Dự án Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đối với giá trị tồn kho của Công ty, kiểm toán chưa thu đủ bằng chứng thích hợp về tính hiện hữu, cuối cùng kiểm toán cũng chưa thu được đủ bằng chứng về tính hiện hữu và khả năng thu hồi số tiền ứng trước cho người bán (DNTN Đức Phát Đạt) hơn 11 tỷ đồng của Công ty.

Đang chú ý hơn, hiện CLG cũng đang bị các ngân hàng phong tỏa tài khoản khi dính hàng loạt bê bối. Hơn nữa, Công ty mẹ của CLG là CTCP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC (OTC: Cotec) cũng đã quyết tâm "rời bỏ" Công ty khi đã thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đã góp tại Công ty cho một đơn vị khác. Hiện nay, các bên đang đàm phán để thực hiện thỏa thuận trên.

Một số khoản nợ thuế, chậm nộp của CLG
Nguồn: BCTC hợp nhất của CLG năm 2019 (sau kiểm toán)

Ngoài ra, một công ty con của CLG là CTCP Tư vấn và Đầu tư Cotec (nắm giữ 97%) hiện đang bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục, qua đó nhiều khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến KQKD của CLG trong các năm sau.

Như Xuân

FILI