Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tuần 20 - 24/04?

Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tuần 20 - 24/04?

Trong tuần từ ngày 20 - 24/04, có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức 20%; CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) và CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) với tổng tỷ lệ chi trả 15%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 20 - 24/04/2020

Trong quý 1/2020, DHT mang về 519 tỷ đồng doanh thu thuần và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng đến 29% và 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tuần 20 - 24/04, DHT sẽ chốt quyền nhận cổ tức cho đợt 2/2019 và cho năm 2020, tổng tỷ lệ cho cả 2 đợt là 20%. Với hơn 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Dược Hà Tây sẽ chi đến 42 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cổ tức.

Từ năm 2008 đến nay, DHT luôn đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ chi trả trung bình đạt 24%.

Tỷ lệ chia cổ tức của DHT qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với PHN, năm 2019 Công ty đã mang về 330 tỷ đồng doanh thu thuần và 26 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng giảm 5% về doanh thu và tăng hơn 14% về lợi nhuận so với năm trước, đồng thời vượt 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

DRL chốt quyền chia cổ tức cho đợt 2/2019 và đợt 4/2019 với tổng tỷ lệ đạt 15%. Trong những năm qua (từ 2014), DRL thường chia cổ tức nhiều lần trong năm với tỷ lệ chia trung bình đạt gần 46%.

Tỷ lệ chia cổ tức của DRL qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Với triệu 9.5 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DRL sẽ chi hơn 14 tỷ đồng để hoàn tất việc chi trả này.

Như Xuân

FILI