HAH muốn mua lại tối đa 2 triệu cp quỹ 

HAH muốn mua lại tối đa 2 triệu cp quỹ 

Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Ngày 23/03/2020, HĐQT HAH đã thông qua quyết định mua lại tối đa 2 triệu cp, tương đương 4.1% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu được lấy từ nguồn thặng dự vốn cổ phần gần 116 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển gần 207 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

Theo HAH, việc mua lại nhằm muc đích giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thời gian dự kiến giao dịch trong tháng 4/2020 và ngay sau khi nhận được chấp thuận từ UBCKNN.

Năm 2019, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,109 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018 trong khi lãi ròng đạt hơn 121 tỷ đồng, giảm 10% chủ yếu là do chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay tăng 63% so với năm trước, chiếm hơn 17 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, chiếm hơn 67 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAH hiện giao dịch tại mức giá 8,250 đồng/cp (phiên sáng 24/03/2020), giảm 31.44% so với đầu năm 2019. Với mức giá này, ước tính HAH phải chi ra gần 17 tỷ đồng để mua lại tối đa 2 triệu cp.

Khang Di

FILI