Tổng Giám đốc TDH bị xử phạt do chậm báo cáo giao dịch

Tổng Giám đốc TDH bị xử phạt do chậm báo cáo giao dịch

Ngày 18/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng do báo cáo giao dịch không đúng thời hạn.

Cụ thể, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) đã đăng ký mua 200,000 cp TDH từ ngày 31/10/2019 đến ngày 30/11/2019 và không thực hiện được giao dịch trong thời gian này (mua 0 cổ phiếu).

Tuy nhiên, đến ngày 11/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Do đó, ông Hoàng bị phạt số tiền 22.5 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Duy Na

FILI