DC4 sắp thực hiện chuyển đổi trái thành cổ phiếu với tỷ lệ 10:1

DC4 sắp thực hiện chuyển đổi trái thành cổ phiếu với tỷ lệ 10:1

HĐQT của CTCP DIC Số 4 vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2020, dự kiến thực hiện vào ngày 24/01/2020.

Đợt phát hành này nhằm chuyển đổi trái phiếu đến hạn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (ngày 30/03/2019).

Tỷ lệ chuyển đổi là 10:01 (mỗi trái chủ sở hữu 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DC4 với giá chuyển đổi là 10,000 đồng/cp).

Số lượng trái phiếu mà Công ty đã phát hành là 200,000 trái phiếu với giá trị 100,000 đồng/trái phiếu. Trong số này, 100,000 trái phiếu đã được chuyển đổi đợt 1 (tháng 7/2018).

Như vậy, DC4 dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 10 tỷ đồng. Vốn điều lệ theo đó cũng tăng từ 290 tỷ đồng lên thành 300 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu mới phát hành dự kiến bắt đầu giao dịch trong tháng 2/2020.

Danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu
Nguồn: DC4

Trên sàn HNX, cổ phiếu DC4 đang được giao dịch ở mức giá 12,500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 02/01/2020). Tính ra giá cổ phiếu này đã tăng 38% qua một năm với khối lượng giao dịch ở mức thấp (chưa tới 8,000 đơn vị/phiên).

Mới đây, ban lãnh đạo Công ty này vừa thông qua Nghị quyết triển khai chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Duy Na

FILI