Thị trường chứng quyền 19/11/2019: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm hơn 40%

Thị trường chứng quyền 19/11/2019: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm hơn 40%

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch đầu tuần vẫn chưa thực sự tích cực khi toàn thị trường có đến 26 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Trong đó, CHPG1902 là mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm 28.60%. Khối ngoại bán ròng nhẹ với tổng khối lượng bán ròng hơn 31 nghìn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 18/11/2019 vẫn chưa thực sự tích cực khi toàn thị trường có đến 26 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Trong đó hai mã CHPG1902CFPT1907 là mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt là 28.60% và 16.90%.

Khối lượng giao dịch giảm mạnh 52.96%, giá trị giao dịch giảm 44.66% so với phiên trước. Điều này là do phiên hôm nay có một số mã đến ngày đáo hạn. Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên ngày 18/11/2019 với tổng khối lượng bán ròng hơn 31 nghìn đơn vị. Trong đó, CDPM1901CNVL1901 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019, CMWG1907CHPG1908 là hai mã chứng quyền được giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CMWG1904 lại là mã dẫn đầu trên thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 19/11/2019, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Chứng quyền CFPT1903CMWG1902 là hai chứng quyền đang được định giá hấp dẫn nhất. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý vào những mã này.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI