Một công ty dược bị xử phạt do không cung cấp tài liệu đúng quy định

Một công ty dược bị xử phạt do không cung cấp tài liệu đúng quy định

Ngày 18/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dược phẩm Yên Bái (DuocYenBai) với số tiền 85 triệu đồng.

Được biết, đơn vị này đã không báo cáo với UBCKNN các tài liệu bao gồm: Báo cáo thường niên 2017 và 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019; Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Theo đó, DuocYenBai bị xử phạt 85 triệu đồng theo quy định.

Duy Na

FILI