Gần 6 triệu USD được rót vào quỹ VNM ETF trong 1 tuần

Gần 6 triệu USD được rót vào quỹ VNM ETF trong 1 tuần

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bất ngờ được bơm vốn mạnh với 5.7 triệu USD trong tuần giao dịch 20-24/07, khác biệt so với những con số nhỏ giọt trước đó.

Chỉ trong một tuần giao dịch vừa qua (20-24/07), Quỹ bất ngờ được bơm vốn thêm 5.7 triệu USD, tương đương gần 60% tổng lượng vốn hút ròng từ trong 2 tháng trước đó.

* VNM ETF hút ròng gần 10 triệu USD từ cuối tháng 5

Nhờ hút ròng mạnh gần đây, VNM ETF thu hẹp con số vốn bị hút ròng từ đầu năm xuống còn mức 25.27 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 20-24/07/2020
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2020 đến nay

Với việc hút ròng mạnh trong thời gian gần đây, VNM ETF mạnh tay mua ròng cổ phiếu Việt. Gần đây nhất, trong tuần 20-27/07, Quỹ mua với số lượng khá lớn, nhiều nhất là POW, VRE, HPGSSI.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong dnah mục VNM ETF từ ngày 17-24/07/2020
Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 24/07/2020

Tính tới ngày 24/07, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt trong danh mục của VNM ETF ghi nhận mức 65.09%, giảm nhẹ qua một tuần (65.55% tại ngày 17/07).

VNM ETF hiện có tổng giá trị tài sản ròng 348.6 triệu USD (ngày 28/07), giảm 7.7 triệu USD qua một tuần.

Xuân Nghĩa

FILI