Du lịch Thành Thành Công báo lỗ ròng gần 7 tỷ trong quý 2

Du lịch Thành Thành Công báo lỗ ròng gần 7 tỷ trong quý 2

Doanh thu bốc hơi 74% khiến CTCP Du lịch Thành Thành Công (HOSE: VNG) báo lỗ ròng 6.5 tỷ đồng trong quý 2/2020.

VNG ghi nhận doanh thu quý 2/2020 ở mức 64 tỷ đồng, giảm tới 74% so cùng kỳ. Trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm hơn 53 tỷ đồng, giảm 76%. Kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp hơn 7 tỷ đồng.

Quý 2, VNG có phát sinh khoản lãi 51 tỷ đồng từ việc bán các khoản đầu tư, chứng khoán kinh doanh. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận hơn 16 tỷ đồng, tăng đột biến hơn 8 lần do không phải hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư như cùng kỳ.

Mặc dù đã tiết giảm các khoản chi phí bán hàng 76% và chi phí quản lý 19%, VNG vẫn báo lỗ ròng 6.5 tỷ đồng trong quý 2/2020 (cùng kỳ lãi ròng gần 25 tỷ đồng). Nhờ kết quả quý 1, lãi ròng lũy kế nửa đầu năm của VNG ghi nhận gần 33 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của VNG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VNG

Tổng giá trị tài sản của VNG tại cuối tháng 6 đạt gần 2,191 tỷ đồng, tăng 2% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 3 lần lên mức 217 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận phát sinh đối với 2 cá nhân là ông Võ Hoàng Linh (105 tỷ đồng) và bà Tạ Thị Phương Trang (hơn 54 tỷ đồng).

Duy Na

FILI