Chuyển nhượng Gateway Vũng Tàu, DIG ghi nhận lãi ròng quý 2 tăng 73%

Chuyển nhượng Gateway Vũng Tàu, DIG ghi nhận lãi ròng quý 2 tăng 73%

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, DIG mang về 637 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2, tương ứng tăng đến 70% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 70%), đạt 447 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ chủ yếu đến từ việc chuyển chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu. Ngoài ra, doanh thu kinh doanh hàng hóa của DIG cũng tăng 50%, đạt 51 tỷ đồng.

Với doanh thu tăng cao, lãi ròng của DIG cũng có sự tăng trưởng tương ứng với mức tăng 73% so cùng kỳ, đạt 48 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của DIG lần lượt đạt 899 tỷ đồng và 56 tỷ đồng, tăng 30% và 83% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 của DIG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DIG

Tổng tài sản của DIG tại thời điểm cuối quý 2 đạt 8,098 tỷ đồng, xấp xỉ thời điểm đầu năm. Trong tài sản ngắn hạn của DIG, hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, giảm 5% so với thời điểm đầu năm và đạt 3,982 tỷ đồng, phần lớn hàng tồn kho của DIG tập trung vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1,294 tỷ đồng), KĐT du lịch sinh thái Đại Phước (728 tỷ đồng) và chung cư B13 - Vũng Tàu Gateway (450 tỷ đồng).

Việc gia tăng tài sản cố định hữu hình lên mức 756 tỷ đồng đã khiến tài sản dài hạn của DIG tăng đến 43% so với đầu năm. Theo thuyết minh của Công ty, việc gia tăng này đến từ việc Công ty tăng đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong nhà cửa, vật kiến trúc.

Nợ phải trả của DIG tại ngày 30/06/2020 đạt 4,145 tỷ đồng, giảm nhẹ 42 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và chiếm hơn 51% tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, người mua trả tiền trước (chủ yếu trả tiền trước cho các dự án) đang chiếm phần lớn tỷ trọng (hơn 44%), đạt 1,825 tỷ đồng, và tiếp tục tăng 5% so với thời điểm đầu năm; ngoài ra vay và nợ thuê tài chính của DIG đạt 1,265 tỷ đồng, giảm nhẹ 13 tỷ đồng.

Năm 2020, DIG đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ và hợp nhất lần lượt đạt 2,345 tỷ đồng và 2,500 tỷ đồng, tương ứng tăng 35.7% và 5.8% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 kỳ vọng đạt 650 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước.

Kế hoạch phát triển của Công ty trong giai đoạn 5 năm tiếp theo là tiếp tục phát triển các dự án bất động sản du lịch như khu du lịch, condotel, các khách sạn đạt tiêu chuẩn cao...

Như Xuân

FILI