HSA đính chính không có kế hoạch đầu tư vào Nakydaco

HSA đính chính không có kế hoạch đầu tư vào Nakydaco

Sau khi Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 được công bố, HĐQT CTCP Hestia (UPCoM: HSA) đã thông qua tờ trình mới thay thế cho tờ trình Thông qua các khoản đầu tư do sai sót trong quá trình công bố tài liệu.

Cụ thể, ban đầu tờ trình Thông qua các khoản đầu tư thể hiện HSA dự kiến sẽ đầu tư vào 6 công ty trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: CTCP Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco); CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang (HGA); Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát; CTCP Giống Đồng bằng sông Cửu Long; CTCP Thảo mộc xanh Cao Nguyên; và CTCP Trần Quang Gia Lai.

Tuy nhiên, trong công bố thông tin ngày 20/11, HSA cho biết do sai sót trong việc tiếp nhận thông tin và công bố tài liệu nên đã ghi dư khoản đầu tư CTCP Dầu thực vật Tân Bình.

HSA đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến CTCP Dầu thực vật Tân Bình về sự cố công bố thông tin sai lệch đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến CTCP Dầu thực vật Tân Bình.

Theo đó, HSA cũng công bố nội dung tờ trình thay thế tờ trình sai sót. Cụ thể, nội dung đầu tư vào 5 công ty còn lại được giữ nguyên. Mục 6 được đổi thành các khoản đầu tư khác với nội dung trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT Công ty sẽ quyết định việc đầu tư, góp vốn, hợp tác kinh doanh vào các đơn vị trong phạm vi thẩm quyền quyết định.

* Công ty của ông Lã Giang Trung dự kiến đầu tư hơn 359 tỷ để sở hữu 6 công ty nông nghiệp

Hà Lễ

FILI