Doanh nghiệp bảo hiểm vừa mới đổi tên kinh doanh ra sao trong 9 tháng?

Doanh nghiệp bảo hiểm vừa mới đổi tên kinh doanh ra sao trong 9 tháng?

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PVIRe, HNX: PRE) đã chính thức được Bộ Tài chính chấp thuận đổi tên thành Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re, HNX: PRE) từ ngày 03/08/2023.

Ngoài việc thay đổi tên thương hiệu, Hanoi Re (tiền thân PVIRe) sẽ không có sự thay đổi nào khác về cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động.

Ông Jens Holger Wohlthat - Chủ tịch HĐQT PVI Holdings, cổ đông lớn của Hanoi Re, cho biết trong thời gian tiếp theo, PVI Holdings cũng như các cổ đông lớn của PVI Holdings là HDI và PVN sẽ tiếp tục hỗ trợ Hanoi Re về nguồn lực tài chính, chuyên môn kỹ thuật và các sự trợ giúp khác để Công ty tiếp tục phát triển. PVI Holdings cũng cam kết tiếp tục là cổ đông lớn của Hanoi Re.

Trong quý 3/2023, PRE có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Công ty ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 15% so với cùng kỳ, lên hơn 390 tỷ đồng, nhờ chi phí nhượng tái bảo hiểm (-1%) giảm chậm hơn doanh thu phí nhận tái bảo hiểm (-5%) cùng với dự phòng giảm mạnh.

Bên cạnh đó, chi phí kinh doanh bảo hiểm (+9%) cũng tăng chậm hơn doanh thu thuần (+15%) giúp lợi nhuận gộp cao gấp 4.9 lần cùng kỳ, đạt gần 26 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính thu về lợi nhuận gộp cao gấp 2.1 lần cùng kỳ, lên gần 44 tỷ đồng, nên lãi ròng cao gấp 3.6 lần, đạt hơn 49 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 16% lợi nhuận, đạt gần 73 tỷ đồng và hoạt động tài chính tăng 39% lên hơn 106% (chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng), PRE thu về lãi ròng tăng 24% so với cùng kỳ, đạt hơn 121 tỷ đồng.

Năm 2023, PRE đặt mục tiêu đạt 223.3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 68% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của PRE tăng 7% so với đầu năm, lên hơn 6,344 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 36% và 60%, lên hơn 1,805 tỷ đồng và 1,241 tỷ đồng.

Phần lớn tài sản nằm ở tài sản tái bảo hiểm với gần 2,291 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm.

Danh mục đầu tư tài chính của PRE chủ yếu là tiền gửi kỳ hạn ngắn và dài lần lượt tăng 29% và gấp 3 lần đầu năm, lên 1,422 tỷ đồng và 592 tỷ đồng; Đầu tư vào trái phiếu của MBB với giá trị hơn 100 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm); Ủy thác đầu tư cho CTCP Quản lý quỹ PVI vào trái phiếu hơn 282 tỷ đồng có bảo lãnh thời hạn 12 tháng. Ngoài ra, còn có phát sinh mới chứng chỉ tiền gửi dài hạn giá trị 70 tỷ đồng.

Nợ phải trả biến động trái chiều với tài sản giảm 6% so với đầu năm, xuống còn hơn 4,711 tỷ đồng, do các khoản phải trả khác giảm đến 82%, còn hơn 128 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ngắn hạn nhích nhẹ 1% so với đầu năm lên gần 3,676 tỷ đồng và phát sinh mới khoản vay ngắn hạn gần 241 tỷ đồng.

PRE cho biết khoản vay này có thời hạn không quá 6 tháng để tài trợ cho mục đích thanh toán chi phí tái bảo hiểm và tài trợ vốn lưu động. Khoản vay được Công ty thế chấp bằng các hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền gốc tại ngày 30/09/2023 là 324 tỷ đồng.

Khang Di

FILI