Công ty của ông Lã Giang Trung dự kiến đầu tư hơn 359 tỷ để sở hữu 6 công ty nông nghiệp

Công ty của ông Lã Giang Trung dự kiến đầu tư hơn 359 tỷ để sở hữu 6 công ty nông nghiệp

Sáng ngày 20/11, CTCP Hestia (UPCoM: HSA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 với nhiều nội dung liên quan hoạt động đầu tư sắp tới của Công ty.

Đầu tiên là việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần. HSA dự kiến phát hành hơn 18 triệu cp, gấp 2.3 lần số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tỷ lệ phát hành 229.4% (cổ đông sở hữu 1 triệu cp được nhận thêm 2.3 triệu cp mới). Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Việc phát hành sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của HSA được nâng lên mức hơn 259 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ sử dụng số vốn điều lệ tăng thêm cho mục đích bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tiếp theo là việc thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính. Tuy nhiên, tài liệu Đại hội chưa hé lộ tên gọi cũng như địa chỉ mới của HSA.

Không chỉ đổi tên, HSA còn dự kiến thông qua ngành, nghề kinh doanh chính mới của Công ty là Bán buôn thực phẩm. Kèm theo đó là danh sách 6 công ty liên quan đến lĩnh vực này mà HSA dự kiến chuẩn bị đầu tư theo hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, HSA dự kiến đầu tư 210 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 7 triệu cp (30,000 đồng/cp) của CTCP Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco), qua đó sở hữu 78.36% vốn của công ty này.

Đầu tư 15.12 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 760,000 cp (20.07% vốn) của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang (HGA).

Đầu tư 38 tỷ đồng để sở hữu 97.4% vốn điều lệ của Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát.

Đầu tư 19.8 tỷ đồng để mua 2 triệu cp (99%) của CTCP Giống Đồng bằng sông Cửu Long.

Đầu tư 31.5 tỷ đồng để mua 3.15 triệp cp (90%) của CTCP Thảo mộc xanh Cao Nguyên.

Đầu tư 45 tỷ đồng để mua lại 4.5 triệu cp (90%) của CTCP Trần Quang Gia Lai.

Về cơ cấu HĐQT, HSA sẽ thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT là bà Trần Phương Dung theo đơn từ nhiệm của bà. Đồng thời, Công ty bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT để nâng số lượng thành viên HĐQT lên 5.

HSA hoạt động tương tự mô hình quỹ khi huy động vốn từ cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu và sử dụng số tiền thu được để đầu tư vào một số doanh nghiệp khác. Tiền thu được từ các công ty con sẽ chảy về cổ đông gián tiếp thông qua HSA.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hiện tại của HSA là ông Lã Giang Trung. Theo Báo cáo quản trị, tỷ lệ sở hữu của ông Trung ở HSA tại thời điểm 30/06/2023 là 60.75%

Mô hình hoạt động của HSA
Nguồn: HSA

Hà Lễ

FILI