Hủy phát hành thêm gần 73 triệu cp, Chứng khoán HD trình phương án tăng vốn mới

Hủy phát hành thêm gần 73 triệu cp, Chứng khoán HD trình phương án tăng vốn mới

CTCP Chứng khoán HD (HDS) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung liên quan đến thay đổi phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thời gian xin ý kiến từ ngày 21/09-01/10/2023.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HDS đã thông qua 2 phương án tăng vốn từ 1,023 tỷ đồng lên 1,750 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, từ quý 2-3/2023, HDS sẽ chào bán thêm 20.5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 10:2, giá chào bán 10,000 đồng/cp.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành trên, từ quý 3-4/2023, HDS sẽ tiếp tục chào bán hơn 52.2 triệu cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định nhưng sẽ không thấp hơn 10,000/cp. Đối tượng chào bán là một tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến thị trường cũng như bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông, HĐQT HDS đã xây dựng kế hoạch chào bán mới để tăng vốn điều lệ. Do đó, Công ty trình cổ đông xem xét thông qua việc dừng triển khai và hủy bỏ các phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

Thay vào đó, xin ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán mới, cụ thể, HDS sẽ chào bán hơn 67.5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:66 (sở hữu 100 cp được quyền mua 66 cp phát hành thêm). Giá chào bán dự kiến 15,000 đồng/cp.

Dự kiến vốn điều lệ của HDS sẽ tăng lên 2,035 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm.

Cổ phiếu sẽ không được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu cổ phần được mua theo phương án này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty sẽ là 0%.

Với giá chào bán 15,000 đồng/cp, dự kiến tổng số vốn thu được gần 1,013 tỷ đồng, HDS sẽ dùng 40% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán; dùng 40% cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán; còn lại 20% dùng cho các hoạt động hợp pháp khác như đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ…

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/09/2023, hai cổ đông lớn nhất của HDS là Công ty TNHH Aurora Ocean và CTCP Kim Minh Group mỗi bên nắm giữ 25% vốn; tiếp theo là Công ty TNHH Đầu tư Blue Skye Việt Nam (22.42%); CTCP Đầu tư Dynamic & Development (15.5%) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Huy Phong (11.67%).

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, HDS ghi nhận gần 973 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng khoảng 53% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi trước thuế giảm gần 5% xuống còn 166 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thế Mạnh

FILI