Chứng khoán BOS lỗ sau thuế gần 3.5 tỷ đồng trong quý 2

Chứng khoán BOS lỗ sau thuế gần 3.5 tỷ đồng trong quý 2

CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) vừa công bố loạt BCTC tài chính (quý 4/2022, quý 1/2023 và quý 2/2023). 

Theo BCTC quý 2/2023, doanh thu hoạt động Công ty đạt hơn 1.4 tỷ đồng, sụt mất hơn 76% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động đem lại doanh thu chính đều giảm đáng kể.

Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 24 triệu đồng, gấp gần 21 lần cùng kỳ. Lãi từ cho vay và phải thu gần 954 triệu đồng, giảm hơn 80%; còn doanh thu nghiệp vụ môi giới ghi nhận 307 triệu đồng, giảm gần 72%.

Về chi phí trong quý 2/2023, chi phí hoạt động hơn 1.8 tỷ đồng (chi phí môi giới chiếm 92%, gần 1.7 tỷ đồng) và gần 3.3 tỷ đồng chi phí quản lý.

Với biến động trên, Chứng khoán BOS lỗ sau thuế gần 3.5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng 2023, Chứng khoán BOS mang về hơn 2.3 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm gần 95% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế hơn 7.3 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 18 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý 2/2023, quy mô tài sản của Chứng khoán BOS ở mức 1,174 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm. Giá trị tài sản FVTPL gần 356 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể. Danh mục bao gồm các cổ phiếu niêm yết thuộc “họ FLC” như FLC, HAI, KLF, GAB với tổng giá trị hợp lý là 146 tỷ đồng; còn các cổ phiếu chưa nhiêm yết có tổng giá trị hợp lý gần 210 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Công ty

Đáng chú ý, các khoản phải thu khác chiếm gần 48% tổng tài sản, ghi nhận 561 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là khoản phải thu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, trên 467 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Công ty

Các khoản cho vay margin ghi nhận trên 135 tỷ đồng, tăng gần 6%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế lần lượt là 57 tỷ đồng và 19 tỷ đồng, giảm 39% và hơn 43% so với năm trước. Riêng quý 4/2022, Chứng khoán BOS lãi sau thuế 1.3 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Ngày 09/10 tới, ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2 của Công ty sẽ diễn ra. Chứng khoán BOS muốn trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch phái sinh và chấm dứt tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại VNX nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh. Đồng thời, thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Nam theo đơn từ nhiệm ngày 22/06 và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế. Đây là lần tổ chức thứ 3 của ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2, các lần trước bất thành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Kha Nguyễn

FILI