Angimex muốn sử dụng hơn 120 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển bù lỗ lũy kế

Angimex muốn sử dụng hơn 120 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển bù lỗ lũy kế

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền 04/10/2023.

Theo chương trình họp, Angimex sẽ trình cổ đông thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022. Bên cạnh đó, trình Đại hội phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển (gần 120.5 tỷ đồng) để khắc phục tình trạng âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Tại Đại hội sắp tới, AGM cũng xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (tuy nhiên kế hoạch này chưa được công bố chi tiết) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ được Công ty gửi đến cổ đông trong thư mời họp. Thời gian thực hiện dự kiến trong khoảng từ 03-08/11/2023.

Trước đó, do Công ty chậm nộp BCTC năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định, cổ phiếu AGM bị HOSE đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/05/2023.

Đến ngày 25/08, AGM công bố BCTC năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã kiểm toán nhưng do lỗ ròng tại ngày 31/12/2022 là gần 71 tỷ đồng, căn cứ theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2022, do đó HOSE quyết định đưa cổ phiếu AGM diện cảnh báo từ ngày 07/09.

Không dừng lại tại đó, AGM tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, chưa công bố BCTC bán niên 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã soát xét, do đó HOSE quyết định chuyển cổ phiếu AGM sang diện đình chỉ giao dịch kể từ 18/09.

Theo giải trình, Angimex cho biết đã hoàn tất ký phát hành BCTC bán niên năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã soát xét và đã thực hiện công bố thông tin cùng ngày 12/09.

Ngày 20/09 vừa qua, HOSE thông báo quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu AGM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là âm 125.4 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023. Ngoài ra, cổ phiếu AGM đồng thời đang trong diện đình chỉ giao dịch.

Trước khi bị chuyển sang diện đình chỉ giao dịch (18/09), cổ phiếu AGM đã “lau sàn” 5 phiên liên tiếp từ ngày 11-15/09, thị giá đã giảm hơn 33% (từ 8,370 đồng/cp xuống 6,280 đồng/cp).

Giá cổ phiếu AGM từ đầu năm tới nay

*Cổ phiếu AGM sàn liên tiếp 5 phiên do thông tin bị đình chỉ giao dịch

Thế Mạnh

FILI