Hai quỹ ETF trăm triệu đô sẽ thêm EIB và KDC trong quý 2?

Hai quỹ ETF trăm triệu đô sẽ thêm EIB và KDC trong quý 2?

Yuanta Việt Nam dự báo trong kỳ review quý 2/2023 sắp tới, hai quỹ VNM ETF và FTSE ETF sẽ mua hơn 6 triệu cp EIB và 3 triệu cp KDC, đồng thời bán tất cả cổ phiếu còn lại. 

Dựa trên dữ liệu ngày 26/05, CTCK Yuanta Việt Nam dự báo quỹ VNM ETF có thể thêm mới EIB, đồng thời không loại cổ phiếu nào trong kỳ review quý 2/2023. Trong khi đó, FTSE ETF được kỳ vọng thêm KDC và cũng không loại cổ phiếu nào.

Tính đến ngày 25/05/2023, quỹ FTSE ETF có tổng tài sản ròng 333 triệu USD, còn VNM ETF là 500 triệu USD.

Trên cơ cở đó, Yuanta Việt Nam dự báo hai quỹ sẽ chỉ mua hơn 6 triệu cp EIB và 3 triệu cp KDC, trong khi bán tất cả cổ phiếu còn lại.

Dự kiến, FTSE sẽ công bố kết quả vào ngày 02/06, còn VNM ETF sẽ có kết quả vào ngày 09/06. 

Vũ Hạo

FILI