Doanh thu không đạt kỳ vọng, HQC báo lãi quý đầu năm chỉ hơn 1 tỷ đồng

Doanh thu không đạt kỳ vọng, HQC báo lãi quý đầu năm chỉ hơn 1 tỷ đồng

Trong bối cảnh doanh thu không đạt như kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) giảm đến 80% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2023 của HQC. Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần 3 tháng đầu năm của HQC chỉ hơn 39 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Không những thế, mức giảm của doanh thu lại lớn hơn giá vốn khiến lãi gộp giảm đến 58%, còn hơn 7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của HQC cũng không khả quan hơn so với hoạt động kinh doanh chính khi lãi tiền gửi và lãi bán hàng trả chậm đều thấp hơn cùng kỳ, tổng cộng chỉ hơn 700 triệu đồng, giảm 86%.

Điểm sáng trong giai đoạn đầu năm là các chi phí đều được tiết giảm mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 93%, 60% và 38%.

Dù vậy, HQC chỉ lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, giảm 80% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đầy tham vọng 140 tỷ đồng lãi sau thuế đặt ra cho năm 2023, kết quả quý 1 của Công ty khá đáng thất vọng.

Chủ tịch HĐQT HQC Trương Anh Tuấn có thể đã dự đoán trước được điều này. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông cho biết nếu lập kế hoạch theo tiêu chuẩn thông thường thì HQC có thể lỗ trong năm nay. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tiềm năng của thương vụ hợp tác giữa HQC và CTCP Đầu tư Thành phố Vàng tại dự án HQC Tây Ninh, ước tính dự án có thể mang về doanh thu 1,000 tỷ đồng, nhờ đó Công ty có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

* Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn: Cố gắng giải quyết 3 vấn đề khó chậm nhất năm 2024

Trên bảng cân đối kế toán, giá trị các khoản mục của HQC tại thời điểm 31/03/2023 gần như đi ngang so với đầu năm. Tổng tài sản và nợ phải trả vẫn duy trì ở mức 7.2 ngàn tỷ đồng và gần 2.9 ngàn tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI