VIP bị xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng

VIP bị xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng

Ngày 22/3/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE: VIP).

Cụ thể, VIP bị xử phạt 50 triệu đồng do công bố không đúng thời hạn thông tin thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết do hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ năm 2021.

Công ty cũng bị phạt 100 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập (VIP chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 07 thành viên Hội đồng quản trị).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/03/2023.

Châu An

FILI