Mất 7 tỷ đồng lãi sau thuế hậu kiểm toán, BTP nói gì?

Mất 7 tỷ đồng lãi sau thuế hậu kiểm toán, BTP nói gì?

Ngày 20/03, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) công bố văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi trước và sau kiểm toán 2022.

Cụ thể theo văn bản, tổng lợi nhuận trước và sau thuế của BTP trong BCTC 2022 lần lượt là 87.5 tỷ đồng và 77.6 tỷ đồng. Sau kiểm toán, mức lãi trước thuế hụt mất hơn 9 tỷ đồng, còn hơn 78.2 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng mất gần 7 tỷ đồng, còn 70.7 tỷ đồng.

BTP cho biết nguyên nhân chính do khoản quyết toán tiền lương năm 2022 tăng thêm 10 tỷ đồng so với số tạm hạch toán trước kiểm toán. Bên cạnh đó, Công ty điều chỉnh lại chi phí đóng BHXH 2021 do nộp thừa hơn 2.56 tỷ đồng, và bổ sung 1.6 tỷ đồng chi phí BHXH 2022.

Trên thị trường, từ đầu năm 2023 cổ phiếu BTP rơi vào xu hướng giảm giá. Kết phiên 20/03, thị giá là 12,900 đồng/cp, giảm hơn 9.7% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu BTP từ đầu năm 2023

Hồng Đức

FILI