Lãi ròng 2022 của LHC vơi gần 5 tỷ đồng sau kiểm toán

Lãi ròng 2022 của LHC vơi gần 5 tỷ đồng sau kiểm toán

So với BCTC tự lập, lợi nhuận ròng 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) giảm gần 5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 6%, xuống còn hơn 74 tỷ đồng.

Theo LHC giải trình, khoản chênh lệch trên do kiểm toán kiến nghị trích lập chi phí dự phòng nợ khó đòi của các công trình xây dựng đã tồn tại nhiều năm nhưng chủ đầu tư chưa quyết toán cho nhà thầu. Cụ thể, tại công ty mẹ LHC với giá trị hơn 4 tỷ đồng và tại công ty con L40 với giá trị hơn 942 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, LHC ghi nhận hơn 36 tỷ đồng nợ xấu, chủ yếu từ các khách hàng: Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Bạch Việt (gần 9 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam (gần 5 tỷ đồng), CTCP Công trình và Thương mại Giao thông vận tải (gần 4 tỷ đồng)… Công ty cho biết khả năng thu hồi các khoản nợ này là thấp vì nợ đã quá hạn từ nhiều năm, đang tranh chấp và khó có khả năng thu hồi.

So với năm 2021, lợi nhuận 2022 của LHC vẫn tăng 24%. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty có mức tăng thấp hơn doanh thu lĩnh vực xây dựng công trình do giá vật liệu xây dựng đầu vào tăng cao và một số công trình trúng thầu theo đơn giá cố định đang hoàn thiện để bàn giao.

Khang Di

FILI