Eximbank: Mục tiêu lãi trước thuế 2023 đạt 5,000 tỷ đồng, chia cổ tức 18% bằng cổ phiếu

Eximbank: Mục tiêu lãi trước thuế 2023 đạt 5,000 tỷ đồng, chia cổ tức 18% bằng cổ phiếu

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2023 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5,000 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2022.

Eximbank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ đạt tổng tài sản 210,000 tỷ đồng, mở rộng 13.5% so với đầu năm. Huy động vốn (tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá) đạt 165,000 tỷ đồng, tăng 11%. Dư nợ tín dụng (cho vay khách hàng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 146,000 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1.6%.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu trong năm 2023 đạt 5,000 tỷ đồng, tăng 34.8% so với năm 2022.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18%

Hiện nay, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 thì vốn điều lệ của Eximbank là 14,814 tỷ đồng. Do vậy, Eximbank cần tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Eximbank dự kiến phát hành gần 265.6 triệu cp để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 18% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận tối đa 18 cp mới). Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng từ 14,814 tỷ đồng lên 17,470 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức hơn 125 tỷ đồng, được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính Ngân hàng.

Thời gian thực hiện trong năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Eximbank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 14/04 tới. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EIB luôn ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận khủng, từ đầu tháng 3 đến nay mỗi ngày có khoảng 4 triệu - 5 triệu cp EIB được sang tay. Khối lượng thỏa thuận cao nhất được ghi nhận vào 2 phiên 10 và 13/03 với hơn 22 triệu cp/ngày.

Giá cổ phiếu EIB kết phiên 20/03 ở mức 18,750 đồng/cp, giảm 20% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân trên 2.7 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu EIB từ đầu năm đến nay

Hàn Đông

FILI