Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền nói về quy định tách bạch Chủ tịch và Tổng Giám đốc không phải người thân

Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền nói về quy định tách bạch Chủ tịch và Tổng Giám đốc không phải người thân

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch Đào Hữu Huyền của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) đã có phản hồi khi cổ đông đặt vấn đề về quy định tách bạch quan hệ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trong doanh nghiệp đại chúng.

Theo luật doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đại chúng, Tổng Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp (gồm chủ doanh nghiệp, thành viên hợp danh, Chủ tịch hoặc Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch HĐQT…).

Ông Đào Hữu Huyền (bên phải) - Chủ tịch DGC và con trai, Đào Hữu Duy Anh - Tổng Giám đốc DGC. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tại DGC hiện tại, Chủ tịch Đào Hữu Huyền (sinh năm 1956) là cha ruột của Tổng Giám đốc Đào Hữu Duy Anh (sinh năm 1988). Vì yếu tố này, một cổ đông đã đặt ra câu hỏi về kế hoạch tách bạch hai vị trí theo đúng quy định.

Theo báo cáo quản trị 2022, ông Huyền nắm gần 69.8 triệu cp DGC (tương đương 18.38% vốn điều lệ), ông Duy Anh nắm hơn 11.4 triệu cp (3.01%).

Phản hồi lại, Chủ tịch Huyền cho biết nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại còn hai năm, và hết nhiệm kỳ Công ty sẽ tiến hành tách bạch hai vị trí.

“Cổ đông yên tâm, chúng ta là công ty đại chúng và sẽ làm đúng luật. Hết nhiệm kỳ chúng tôi sẽ tách bạch. Ai làm Chủ tịch, ai làm Tổng Giám đốc, đại hội 2025 sẽ rõ”, ông Huyền cho hay.

Được biết, ông Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT DGC từ năm 2007, còn ông Duy Anh, trình độ Thạc sĩ Hóa, giữ vai trò Tổng Giám đốc DGC từ tháng 03/2020. 

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của DGC được tổ chức vào sáng 29/03 đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 10,875 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu được phân chủ yếu vào photpho vàng (P4), sản phẩm chính của Công ty, với khoảng 4.6 ngàn tỷ đồng. Mục tiêu lãi sau thuế là 3 ngàn tỷ đồng.

* ĐHĐCĐ DGC: Năm 2022 “đại thắng”, chia thêm 10% cổ tức tiền mặt

ĐHĐCĐ cũng thống nhất chia thêm 10% cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nâng tổng cổ tức năm 2022 của DGC lên 40% - tương đương cổ đông sở hữu  1 cp nhận được 4,000 đồng.

Châu An

FILI