Vừa thoát lỗ trong quý 4, Sudico muốn thoái sạch vốn 1 công ty liên kết

Vừa thoát lỗ trong quý 4, Sudico muốn thoái sạch vốn 1 công ty liên kết

Ngày 08/02, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HOSE: SJS) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 30% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, tổng giá trị chuyển nhượng 160 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long được thành lập ngày 27/05/2004 với vốn điều lệ 24.5 tỷ đồng (SJS sở hữu 30%). Hoạt động kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng kinh doanh nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp. Đây là chủ đầu tư khu đô thị New City Phố Nối hơn 100 ha, vốn đầu tư 900 tỷ đổng. Dự án thuộc giai đoạn 2 của dự án đĐầu tư xây dựng đô thị phía Bắc đường trục trung tâm – Khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 thuộc khu đô thị phố Nối (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Báo cáo thường niên năm 2021 của SJS cho biết đơn vị liên kết này đạt doanh thu thuần năm 2021 chỉ vỏn vẹn gần 45 triệu đồng nhưng lỗ sau thuế hơn 101 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2022 của SJS, giá trị gốc SJS đã đầu tư vào Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long là 110 tỷ đồng; giá trị ghi sổ là 57.8 tỷ đồng.

Nguồn: SJS

Tại thời điểm cuối quý 2/2022, SJS có tổng cộng 7 công ty con và 2 công ty liên kết.

SJS quý 4 thoát lỗ nhờ thu nhập khác

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 4/2022, SJS ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.6 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty lại kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến lỗ gộp gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 14 tỷ đồng.

Điểm sáng trong kỳ là khoản lợi nhuận khác tăng đột biến lên gần 158 tỷ đồng (cùng kỳ khoản này âm hơn 3 tỷ đồng). Theo thuyết minh, đây là khoản thu nhập khác phát sinh tại dự án Hòa Hải - Đà Nẵng (diện tích khoảng 12 ha).

Với diễn biến trên, tưởng chừng SJS sẽ phải báo lỗ trong quý 4 nhưng khoản lợi nhuận khác đã “cứu cánh” cho doanh ngiệp bất động sản này. Kết quả, SJS báo lãi ròng quý 4 gần 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi vỏn vẹn hơn 500 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần SJS đạt gần 380 tỷ đồng, giảm 49%; lãi trước thuế và lãi ròng lần lượt hơn 178 tỷ đồng và hơn 118 tỷ đồng, tăng 54% và 83% so với năm 2021.

Kết quả kinh doanh những năm gần đây của SJS

Với kết quả trên, SJS chưa thể hoàn thành mục tiêu doanh thu (1,181 tỷ đồng); thực hiện 67% kế hoạch lãi trước thuế 264 tỷ đồng được ĐHĐCĐ 2022 đề ra

Tuy nhiên, giữa tháng 1/2023, Sudico đã điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch 2022 dù năm tài chính đã kết thúc. Cụ thể, Công ty điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu giảm hơn 52% so với kế hoạch cũ, còn 563 tỷ đồng và lãi trước thuế giảm 45%, còn 145 tỷ đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh, SJS thực hiện được hơn 67% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 23% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục gần 660 tỷ đồng

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Sudico giảm 2% so với đầu năm, còn hơn 6,826 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu tổng tài sản là hàng tồn kho với gần 3,745 tỷ đồng (chiếm 55% cơ cấu); trong đó tập trung ở dự án Khu đô thị Nam An Khánh (gần 3,679 tỷ đồng).

Hàng tồn kho của Sudico tại thời điểm cuối năm 2022
Nguồn: SJS

Tài sản dở dang dài hạn hơn 2,301 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78%, từ gần 340 tỷ đồng còn gần 76 tỷ đồng. Ngoài ra, SJS ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh gần 18 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 13 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2022 hơn 4,252 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn tăng 34%, lên 1,608 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm gần 660 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm hơn 398 tỷ đồng. Đây cũng là năm dòng tiền kinh doanh của Sudico âm kỷ lục kể từ khi Công ty niêm yết trên sàn (2006).

Năm 2023, Sudico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 1,145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Riêng quý 1/2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 98 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2.7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Thế Mạnh

FILI