Quảng Ninh gia hạn thời gian thuê hơn 9.5 ha đất tại Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO

Quảng Ninh gia hạn thời gian thuê hơn 9.5 ha đất tại Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây công bố quyết định về việc gia hạn thời gian thuê hơn 95,026 m2 đất tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn, công ty con CEO năm 90% cổ phần.

Diện tích đất này để cải tạo phục hồi môi trường khu khai thác đất phục vụ dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 1 tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định của UBND tỉnh, thời hạn gia hạn thuê đất là 4 năm, kể từ ngày 28/03/2021 (ngày hết hạn thuê đất tại Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh) đến hết ngày 28/03/2025 (ngày phải hoàn thành các nội dung trong phương án cải tạo phục hồi môi trường được duyệt tại Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh).

Ranh giới khu đất được xác định tại Bản trích lục và đo vẽ bổ sung xin thuê đất tỷ lệ 1/1000 đã được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 5475 ngày 28/12/2018 và Quyết định số 1861 ngày 2/5/2019.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư đến Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất, nộp tiền thuê đất, nộp phí và lệ phí địa chính và quản lý đất đai theo quy định đối với diện tích đất được gia hạn; khẩn trương hoàn thành các nội dung theo phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt của UBND. Trong thời gian thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, Chủ đầu tư phải giữ nguyên hiện trạng đất đai, không được tự ý khai thác, vận chuyển đất đá trái quy định. trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phương án cải tạo phục hồi môi trường để phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn, UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư lập phương án CTPHMT trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư tự kê khai với cơ quan thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước về tiền thuê đất đối với thời gian sau khi hết thời hạn thuê đất (kể từ ngày 28/03/2021) đến nay.

Chủ đầu tư rà soát, cập nhật hiện trạng khai thác (lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác) tại thời điểm kết thúc khai thác để xác định trữ lượng còn lại trong ranh giới khu vực quy hoạch khu khai thác đất, làm cơ sở xem xét giải quyết các nghĩa vụ liên quan, tuyệt đối không được lợi dụng hoàn nguyên môi trường để khai thác đất trái phép, UBND tỉnh yêu câu.

Ngoài ra, Chủ đầu tư phải lập hồ sở xin trả lại đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Vân Đồn ngay sau khi hoàn thành công tác cải tạo phục hồi môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

Hồi tháng 11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 2 do CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn - công ty con của CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO), làm chủ đầu tư, diện tích 78.35 ha.

Nguyên nhân thu hồi chủ trương đầu tư dự án trên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết dự án được chấp thuận chủ trương trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/08/2009 và Quy hoạch phân khu Khu đô thị Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/10/2012.

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/02/2020 và điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 24/09/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập, điều chỉnh hoặc thu hồi các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đây để bảo đảm tuân thủ, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Kết quả qua rà soát, đối chiếu chủ trương đầu tư của dự án với điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì diện tích sử dụng đất, quy mô, ranh giới thực hiện dự án không còn phù hợp. Do vậy, cần thiết phải thực hiện thu hồi, hủy bỏ để thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Phía CEO cũng cho biết, Phân khu 2 này độc lập với phân khu 1 trong tổ hợp du lịch Sonasea Vân Đồn Harbor City. Việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3937/QĐ-UBND theo Quyết định số 3303/QĐUBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh là thủ tục của cơ quan nhà nước nhằm thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và ranh giới phát triển dự án.

Điều này không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công việc và bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp, CEO nhấn mạnh. 

Thu Minh

FILI