Lãi quý 4 giảm tới 95%, NT2 nói gì?

Lãi quý 4 giảm tới 95%, NT2 nói gì?

BCTC quý 4/2022 do CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) mới công bố cho thấy một kỳ kinh doanh bết bát của doanh nghiệp này, khi lãi sau thuế sụt giảm tới 95% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4/2022 của NT2

Cụ thể trong quý 4, doanh thu của NT2 đạt hơn 1.9 ngàn tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, giá vốn bật tăng 24% lên gần 1.84 ngàn tỷ đồng đã khiến lãi gộp của doanh nghiệp thu hẹp còn gần 85 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng mạnh trong kỳ, đạt 18.7 tỷ đồng, gấp 4.6 lần so với quý 4/2021 nhờ tiền lãi tiền gửi ngân hàng tăng lên - theo văn bản giải trình từ Công ty. Chi phí tài chính cũng bật tăng mạnh lên 10.2 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ vì chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá do thanh toán nợ có gốc ngoại tệ tăng lên.

Đáng chú ý, chi phí quản lý của NT2 ghi nhận tăng đột biến lên hơn 82 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Công ty cho biết, mức tăng này đến từ việc Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi trong kỳ, với giá trị 52.4 tỷ đồng.

Kết quả, Doanh nghiệp báo lãi sau thuế chỉ còn 5.8 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước tới 95%.

Dù kết quả quý 4 giảm sâu, lũy kế cả năm của NT2 vẫn tương đối sáng sủa với doanh thu tăng 43% - đạt gần 8.79 ngàn tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 38%, lên gần 779 tỷ đồng. So với kế hoạch của cả năm, NT2 đã hoàn thành vượt 8% chỉ tiêu doanh thu, và gần 56% mục tiêu lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh năm 2021 - 2022 của NT2

Về cơ cấu tài sản, tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NT2 ghi nhận tăng 10% so với đầu năm, lên gần 7.29 ngàn tỷ đồng. Lượng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 1.33 ngàn tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn trên 3 tháng tăng vọt lên 949 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ là 490 triệu đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 2.7 ngàn tỷ đồng, gần như toàn bộ là khoản tiền điện phải thu của Công ty Mua bán điện (EPTC). Hàng tồn kho gần như đi ngang, đạt 307 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn tăng 18%, lên hơn 2.8 ngàn tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, Công ty còn khoản vay ngắn hạn 630 tỷ đồng tại Vietcombank, và đã tất toán khoản vay hơn 588 tỷ đồng tại Vietinbank.

Hồng Đức

FILI