Cổ tức tuần từ 30/01-03/02: Cao nhất chỉ 12%

Cổ tức tuần từ 30/01-03/02: Cao nhất chỉ 12%

Trong tuần từ 30/01-03/02/2023, chỉ có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, cao nhất là 12%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 1,200 đồng.

*Lịch sự kiện

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 30/01-03/02/2023

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức cao nhất trong tuần tới là CTCP Vật tư Bưu Điện (UPCoM: PMJ) với tỷ lệ chi trả 12%. Trên thị trường PMJ đang có 1.8 triệu cp lưu hành, nên ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 2.16 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/01, dự tính thực hiện vào ngày 17/02/2023.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2022, Chủ tịch HĐQT Đỗ Hoài Phong đang nắm giữ 22.95% cổ phần tại PMJ; ông Trần Xuân Hòa - Ủy viên HĐQT nắm 17.85%; bà Phan Thị Thanh Sâm - Ủy viên HĐQT nắm 10.2%. Nhóm cổ đông lớn này có thể nhận lần lượt 495 triệu, 385 triệu và 210 triệu đồng trong đợt chi trả này.

Trong tuần tới, cũng có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cao nhất là CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) với tỷ lệ 100:16, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp nhận được 16 cp mới, dự kiến IJC phát hành thêm hơn 34.7 triệu cp để trả cổ tức.

Châu An

FILI