VNT bị phạt và truy thu hơn 1.8 tỷ đồng do vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

VNT bị phạt và truy thu hơn 1.8 tỷ đồng do vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Cục Thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT).

Đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, VNT đã kê khai thiếu thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết tại Phụ lục I kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, 2020 và 2021.

Bên cạnh đó, Công ty chưa kê khai điều chỉnh giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) kỳ từ năm 2017-2020 theo Biên bản kiểm tra thuế của Chi nhánh VNT tại TP. Hải Phòng. Tuy nhiên, đến ngày 17/11/2022, Công ty đã kê khai bổ sung và nộp đủ tiền thuế TNDN tăng thêm và tiền chậm nộp tương ứng vào Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, VNT khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Cụ thể, Công ty kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện (hóa đơn không hợp pháp) và hạch toán một số khoản chi không hợp lý, hợp lệ.

Về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, VNT đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và hạch toán chi phí vi phạm quy định.

Đáng chú ý, tình tiết tăng nặng là hành vi kê khai thiếu thông tin tại phụ lục I về quan hệ liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN đã vi phạm nhiều lần quy định.

Với các hành vi sai phạm trên, VNT bị phạt tiền hơn 368 triệu đồng. Đồng thời, Công ty buộc nộp đủ số tiền thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 1.3 tỷ đồng và hơn 99 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế.

Tổng truy thu, phạt và tiền chậm nộp mà VNT phải nộp hơn 1.8 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/12/2022.

Thế Mạnh

FILI