Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank 

Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank 

Sáng ngày 09/12/2022, ĐHĐCĐ bất thường của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) được tổ chức nhằm bổ sung nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2021-2026).

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã bầu chọn 6 nhân sự tham gia HĐQT và 3 nhân sự tham gia BKS Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021-2026) sau khi các ứng viên nhận được sự phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm tân Chủ tịch Nam A Bank

Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng ở Việt Nam.

Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch thường trực từ năm 2019, trước đó ông từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Hàn Đông

FILI