Chứng khoán Beta bị phạt hành chính do vi phạm quy định tư vấn phát hành trái phiếu 

Chứng khoán Beta bị phạt hành chính do vi phạm quy định tư vấn phát hành trái phiếu 

Ngày 09/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với Chứng khoán Beta.

Theo đó, CTCP Chứng khoán Beta bị phạt hành chính vì có hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Trong hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng từ năm 2021 đến tháng 6/2022, nội dung hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn về rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Với vi phạm này, Chứng khoán Beta bị phạt 125 triệu đồng.

Đông Tư

FILI