APH điều chỉnh tăng lãi suất trái phiếu phát hành năm 2021

APH điều chỉnh tăng lãi suất trái phiếu phát hành năm 2021

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty phát hành ngày 01/04/2021.

Ngày 19/12, HĐQT thông qua Nghị quyết điều chỉnh lãi suất trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty phát hành ngày 01/04/2021.

Trước điều chỉnh, lãi suất trái phiếu cho từng kỳ thanh toán lãi là 9%/năm (cố định) trong 2 năm đầu kể từ ngày phát hành và 9.5% (cố định) cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.

Căn cứ Nghị quyết, Công ty điều chỉnh lãi suất cố định năm thứ 3 kể từ ngày phát hành tăng thêm 2.17% so với ban đầu, nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, lãi suất trái phiếu được điều chỉnh lên 11.67% (cố định) cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.

Hàn Đông

FILI