Petrolimex tiếp tục giữ tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 75%

Petrolimex tiếp tục giữ tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 75%

Trong tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2022, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) đã trình bày về chiến lược tái cấu trúc, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, theo đề án tái cơ cấu, Petrolimex cho biết dù đã có lộ trình thoái vốn về mức trên 50-65%, nhưng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) hồi tháng 9/2022 đã ban hành chỉ đạo về việc giữ nguyên tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Tập đoàn, cụ thể là 75.87% vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, Tập đoàn sẽ duy trì tỷ lệ này trong giai đoạn nêu trên.

Đối với các công ty thành viên, Petrolimex cho biết trong giai đoạn 2022-2023 sẽ tập trung thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, UPCoM: PGB). Tuy nhiên, với các công ty thuộc mảng kinh doanh xăng dầu - cũng là mảng cốt lõi, Petrolimex sẽ đảm bảo nắm quyền sở hữu chi phối trong giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ lệ sở hữu 100% với 43 công ty trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trực thuộc; giữ tỷ lệ 100% sở hữu tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore. Riêng Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào sẽ có lộ trình thoái vốn trực tiếp hoặc gián tiếp 100% cổ phần.

Đối với các công ty thuộc ngành nghề kinh doanh có liên quan phục vụ trực tiếp ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và ngành nghề kinh doanh khác, Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và xây dựng các phương án tái cơ cấu cụ thể, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn và điều kiện phát triển của Tập đoàn để đáp ứng sự thay đổi của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Trong đó, với các công ty thuộc ngành nghề kinh doanh phục vụ trực tiếp mảng xăng dầu, Petrolimex sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ lệ trên 50% với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC), Tổng công ty Gas Petrolimex (HOSE: PGC),  CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Vân Phong. Ngoài ra, Tập đoàn sẽ giữ tỷ lệ sở hữu 35% tại Công ty TNHH BP Petco.

Với các công ty thuộc ngành nghề khác, Petrolimex dự kiến thoái 100% vốn tại Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, và duy trì nắm giữ 40.95% tỷ lệ sở hữu tại Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI).

ĐHĐCĐ bất thường 2022 của Petrolimex sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 06/12/2022 tại Hội trường tầng 3A, Tòa tháp VCCC, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồng Đức

FILI