Chứng khoán phái sinh Ngày 29/11/2022: Phe Long tiếp tục áp đảo?

Chứng khoán phái sinh Ngày 29/11/2022: Phe Long tiếp tục áp đảo?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 28/11/2022. Basis hợp đồng VN30F2212 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị -10.64 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 28/11/2022. VN30F2212 (F2212) tăng 2.55%, đạt 993.7 điểm; VN30F2301 (F2301) tăng 2.38%, đạt 988.7 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 2.61%, đạt 983.1 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 3.43%, đạt 988 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,004.34 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 28/11/2022, F2212 liên tục tăng điểm trong phiên sáng khi phe Long áp đảo hoàn toàn. Đà tăng chỉ chững lại ở đầu phiên chiều và bắt đầu biến động giằng co trong sắc xanh kéo dài đến kết phiên.

Đồ thị trong phiên của VN30F2212

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2212 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị -10.64 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2212VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 5.08% và 9.15% so với phiên ngày 25/11/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2212 tăng 4.94% với 381,418 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2301 đạt 1,012 hợp đồng, tăng 3.9% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 28/11/2022 đạt 255 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 29/11/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 28/11/2022, VN30-Index hình thành mẫu hình Rising Window và White Marubozu cùng lúc cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền đã quay trở lại.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại nên rủi ro điều chỉnh được giảm thiểu.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 29/11/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2212, GB05F2303 và GB05F2306 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI