Louis Capital chưa thoái được vốn tại SMT 

Louis Capital chưa thoái được vốn tại SMT 

CTCP Louis Capital (HOSE: TGG) không bán được cổ phiếu nào trên tổng số 2.8 triệu cp CTCP Sametel (HNX: SMT) đăng ký bán trong giai đoạn từ 17/08-13/09/2022.

Về mối liên hệ, ông Nguyễn Mai Long là Chủ tịch HĐQT SMT kiêm Ủy viên HĐQT TGG. Ông Ngô Thục Vũ là Ủy viên HĐQT ở cả TGGSMT.

TGG đã nhiều lần đăng ký thoái vốn tại SMT nhưng không thành công.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Chủ tịch HĐQT TGG khi đó là ông Nguyễn Mai Long cho biết TGG sẽ thoái vốn khỏi SMT với giá không dưới 28,000 đồng/cp.

Nhưng đến ngày 20/06, TGG lại đăng ký thoái toàn bộ 2.8 triệu cp (tương ứng 51.2% vốn) tại SMT với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp và thương vụ dự kiến diễn ra trong quý 3/2022. Tuy nhiên, thương vụ không thành công vì giá cổ phiếu trên thị trường chưa đạt được kỳ vọng.

Đến ngày 06/09, HĐQT TGG thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại SMT với giá không thấp hơn giá vốn đầu tư, thay vì không thấp hơn 20,000 đồng/cp như thông báo trước đó. Theo dữ liệu giao dịch, TGG đã mua hơn 2.8 triệu cp SMT trong 2 phiên 26/08/2021 và 25/10/2021, ước tính tổng giá trị giao dịch hơn 44.4 tỷ đồng, tương đương giá vốn 16,070 đồng/cp - đây có thể là giá vốn đầu tư mà HĐQT TGG đề cập.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SMT hiện chỉ ở mức 14,600 đồng/cp (phiên chiều 19/09), chia gần 2 lần giá trị so với đỉnh 28,200 đồng/cp ngày 09/03/2022

Diễn biến giá cổ phiếu SMT từ đầu năm tới nay

SMT là doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái “họ Louis”. Trong quý 2, SMT báo lỗ sau thuế hơn 5.3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 1.8 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tăng 18% lên hơn 65.5 tỷ đồng nhờ đơn hàng cáp quang trúng thầu cuối năm 2021, nhưng giá vốn đội lên đến 28% do giá đầu vào nguyên vật liệu tăng lên. Đáng chú ý, chi phí tài chính trong kỳ gấp 3 lần, lên hơn 3.5 tỷ đồng, do Công ty tăng dư nợ vay trong khi lãi suất ngân hàng biến động tăng theo thị trường; đồng thời Công ty còn lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Hồng Đức

FILI