[Infographic] Toàn cảnh trái phiếu ngân hàng nắm giữ nửa đầu năm 2022

[Infographic] Toàn cảnh trái phiếu ngân hàng nắm giữ nửa đầu năm 2022

Trong nửa đầu năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những thay đổi mạnh mẽ sau khi cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với doanh nghiệp bất động sản. Tỷ trọng trái phiếu ngân hàng nắm giữ đã có sự dịch chuyển gia tăng lượng trái phiếu TCTD và giảm trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Theo thống kê của người viết từ báo cáo tài chính soát xét của 27 ngân hàng thì lượng trái phiếu các nhà băng nắm giữ tính đến cuối tháng 6/2022 (gồm trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu của các tổ chức tín dụng phát hành) là hơn 801.15 ngàn tỷ đồng, tăng 7.5% so với đầu năm. Trong đó, lượng trái phiếu của các tổ chức tín dụng (TCTD) phát hành chiếm gần 67%, tương đương gần 534.1 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 12% so đầu năm; còn lại 33% trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), xấp xỉ 267.1 ngàn tỷ đồng, giảm 0.6%.

Sau 6 tháng qua thì tỷ trọng trái phiếu ngân hàng nắm giữ đã có sự dịch chuyển gia tăng lượng trái phiếu TCTD và giảm trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Thống kê cũng cho thấy, ngân hàng nắm giữ trái phiếu do các TCTD khác phát hành phần lớn có kỳ hạn từ 1 – 10 năm, lãi suất từ  2.1 – 9.1%/năm. Cá biệt có SeABank nắm giữ khoản trái phiếu do TCTD khác phát hành với kỳ hạn 2 – 15 năm và lãi suất từ 2.5% lên đến 15%/năm.

Đối với TPDN, phần lớn kỳ hạn tập trung từ 1 – 10 năm và lãi suất dao động từ 3.79 – 11%/năm. SHB là ngân hàng nắm 1 lượng TPDN có kỳ hạn tương đối dài lên đến 16 năm và lãi suất cao tới 11.85%/năm.


   

Thu Minh

FILI