HAG tiếp tục chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cp, thay đổi mục đích sử dụng vốn

HAG tiếp tục chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cp, thay đổi mục đích sử dụng vốn

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) ngày 26/09 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Tuy nhiên, lần này, Công ty điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

Theo Nghị quyết, số lượng cổ phiếu chào bán không thay đổi so với kế hoạch ban đầu là 161.9 triệu cp ở mức giá 10,500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là 1,699 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Danh sách nhà đầu tư tham gia vẫn được giữ nguyên (2 tổ chức, 7 cá nhân - trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAG).

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn

Sự thay đổi lần này liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai tăng chi từ gần 500 tỷ đồng lên gần 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Giảm chi từ 700 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang.

Tiếp tục giữ nguyên 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016 với mã HAGLBOND16.26.

Như vậy, thay đổi mục đích sử dụng vốn lớn nhất là không còn bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với CTCP Chăn nuôi Gia Lai. Thứ tự ưu tiên tiếp tục được HAG nêu rõ, theo trình tự là bổ sung vốn cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai; trả nợ gốc trái phiếu và bổ sung vốn cho Gia súc Lơ Pang.

Danh sách nhà đầu tư không thay đổi

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành không thay đổi so với lần công bố ngày 22/4/2022. Tuy nhiên, lần này, HAG không công bố số lượng đăng ký.

Trong danh sách nhà đầu tư ở lần công bố đầu tiên, Công ty TNHH Glory Land sẽ chi 1,000 tỷ đồng mua 95.2 triệu cp HAG (tương ứng tỷ lệ sở hữu 8.74% sau phát hành). Tuy nhiên, theo công bố ngày 22/04, Glory Land giảm khối lượng mua xuống còn 38 triệu cp, tương ứng với tỷ lệ sau chào bán đạt 3.5%.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Quân Tùng cũng giảm 7.6 triệu cp dự kiến mua xuống còn 11.3 triệu cp. Ban đầu, ông Tùng dự kiến rót khoảng 200 tỷ đồng để mua hơn 19 triệu cp.

Ngày 23/09, HĐQT HAG đã thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc tạm dừng nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư.

Công ty cho biết sau khi có phương án sử dụng vốn mới sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký cho UBCKNN.

Thế Mạnh

FILI