SJG ghi nhận lãi ròng quý 2 gần ngàn tỷ đồng

SJG ghi nhận lãi ròng quý 2 gần ngàn tỷ đồng

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận ròng đạt 960 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu tài chính cao bất thường lên đến 3,128 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của SJG. Đvt: Tỷ đồng

SJG ghi nhận doanh thu quý 2 gần 1,560 tỷ đồng, giảm 6% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xây dựng chiếm 856 tỷ đồng, sản xuất công nghiệp ghi nhận 599 tỷ đồng. Do giá vốn giảm nhanh hơn (-16%), lợi nhuận gộp tăng mạnh 44% lên 431 tỷ đồng.

Khoản thu tài chính đến 3,128 tỷ đồng, tăng mạnh so với 76 tỷ đồng cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo của SJG không thuyết minh rõ số tiền này đến từ đâu.

Vào tháng 4/2022, SJG đã chào bán thành công gần 42 triệu cp SJS (Sudico), thu ròng về hơn 4,200 tỷ đồng. Do đó, khoản thu tài chính quý 2 của SJG có thể phần lớn đến từ thương vụ thoái vốn tại Sudico. Trước đó, SJG từng lên kế hoạch thoái vốn Sudico với giá khởi điểm 80,000 đồng/cp vào giữa năm 2021 nhưng bất thành.

Mặt khác, chi phí tài chính quý 2 tăng mạnh lên 1,686 tỷ đồng (cùng kỳ 114 tỷ đồng), chủ yếu do ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi 1,527 tỷ đồng.

Nhờ khoản thu tài chính cao bất thường, SJG kết thúc quý 2 với lợi nhuận ròng kỷ lục 960 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng, Công ty đạt lợi nhuận ròng 969 tỷ đồng, gấp 20 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/06/2022, SJG đang có tổng tài sản 13,112 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Nhờ thương vụ thoái vốn, SJG có lượng tiền dồi dào 2,432 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn 2,284 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản phải thu giảm mạnh 24% do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lớn.

Giá trị đầu tư vào công ty liên doanh liên kết của SJG giảm 29% so với đầu năm, còn 2,091 tỷ đồng, chủ yếu do thoái sạch vốn tại Sudico. Hiện tại, khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết lớn nhất của SJG ghi nhận tại CTCP Điện Việt Lào (1,816 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (136 tỷ đồng).

Duy Na

FILI