Doanh nghiệp nào báo lỗ nặng nhất quý 2?

Doanh nghiệp nào báo lỗ nặng nhất quý 2?

Trong mảng màu tối - sáng của bức tranh kinh doanh quý 2/2022, nhiều doanh nghiệp ôm lỗ khủng trên trăm tỷ đồng. 

Doanh nghiệp nào lỗ nặng nhất trong quý 2?

Top 3 doanh nghiệp ngậm ngùi ôm lỗ khủng trong quý 2/2022 lần lượt là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN), CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC), CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG).

Cụ thể, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần 18.3 ngàn tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ; song tiếp tục lỗ ròng gần 2.6 ngàn tỷ đồng trong quý 2, nhưng tín hiệu tích cực là hoạt động kinh doanh cốt lõi đã gần hết lỗ.

Tiếp đó, HNG ghi nhận doanh thu thuần chỉ gần 148 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, đồng thời lỗ ròng hơn 557 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Công ty báo lỗ. Tính đến 30/06/2022, lỗ lũy kế của HNG đã lên gần 4,097 tỷ đồng, tăng hơn 670 tỷ đồng so với đầu năm.

Kỳ này, FLC ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 66% so cùng kỳ, còn hơn 576 tỷ đồng và báo lỗ ròng hơn 640 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 26 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nào thoát lỗ và có lãi lớn nhất quý 2?

Dẫn đầu trong top doanh nghiệp thoát lỗ và có lãi lớn nhất quý 2 là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB).Trong kỳ, DHP đem về hơn 1,600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 83% so với cùng kỳ. Đồng thời, Công ty ghi nhận lãi ròng 478 tỷ đồng - số lãi rất lớn so với số lỗ 160 tỷ đồng trong quý 2 năm ngoái. Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp DHB lãi lớn sau thời gian dài thua lỗ. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được gần 79% về doanh thu và vượt rất xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Có bao nhiêu doanh nghiệp nào chuyển từ lãi sang lỗ trăm tỷ trong quý 2?

  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Có tổng cộng 8 doanh nghiệp niêm yết chuyển từ lãi sang lỗ trên trăm tỷ đồng. Trong đó, đứng đầu là CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 66% so cùng kỳ, còn hơn 576 tỷ đồng; lỗ ròng hơn 640 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 21 tỷ đồng.

Trạng Chứng

FILI