Đi răng cưa trong chứng khoán là gì?

Đi răng cưa trong chứng khoán là gì?

Là thuật ngữ vừa quen vừa lạ trong phân tích kỹ thuật, đi răng cưa trong chứng khoán có nghĩa là gì?

Đi răng cưa trong chứng khoán là gì?

 • Mô tả giá của chứng khoán đang di chuyển đi lên thì đột ngột đảo chiều đi xuống
 • Mô tả giá của chứng khoán đang di chuyển đi xuống thì đột ngột đảo chiều đi lên
 • Mô tả giá của chứng khoán đang di chuyển theo một hướng thì đột ngột đảo chiều theo hướng ngược lại
 • Không phải 3 đáp án trên

Đi răng cưa (Whipsaw) là một từ lóng được dùng để mô tả sự chuyển động của chứng khoán khi giá của chứng khoán đang di chuyển theo một hướng nhưng sau đó đột ngột đảo chiều theo hướng ngược lại.
Có hai loại mô hình đi răng cưa. Mô hình đầu tiên, giá cổ phiếu sẽ dịch chuyển lên sau đó sẽ đảo chiều giảm mạnh, khiến cho giá cổ phiếu thấp hơn so với vị trí ban đầu. Mô hình thứ hai xảy ra khi giá cổ phiếu giảm giá trị trong một thời gian ngắn và sau đó đột ngột tăng lên cao hơn so với vị trí ban đầu của cổ phiếu.

Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng sideway dùng để chỉ vận động giá cổ phiếu như thế nào?

 • Giá đi ngang không biến động
 • Giá có xu hướng tăng
 • Giá có xu hướng tăng giảm trong 1 biên độ
 • Giá có xu hướng giảm

Xu hướng Sideway (đi ngang) trong chứng khoán là xu hướng giá dịch chuyển trong vùng được tạo bởi ngưỡng kháng cự và hỗ trợ mạnh. Khác với Uptrend (xu hướng giá tăng) và Downtrend (xu hướng giá giảm), trong xu hướng Sideway bên mua và bên bán gần như cân bằng. Do đó, không hình thành các đỉnh và đáy mới.

Ngưỡng kháng cự là gì?

 • Là các ngưỡng, vùng hoặc mức giá nằm ngang và có vai trò kết nối các đỉnh cao của giá chứng khoán
 • Là các ngưỡng, vùng hoặc mức giá nằm ngang và có vai trò kết nối các đáy thấp của giá chứng khoán
 • Là các ngưỡng, vùng hoặc mức giá đi lên và có vai trò kết nối các đáy thấp và đỉnh cao của giá chứng khoán
 • Là các ngưỡng, vùng hoặc mức giá đi xuống và có vai trò kết nối các đỉnh cao và đáy thấp của giá chứng khoán

Kháng cự trong chứng khoán được hiểu là các ngưỡng, vùng hoặc mức giá nằm ngang và có vai trò kết nối các đỉnh cao của giá chứng khoán, tại các vùng này nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ đảo chiều.
Các mức kháng cự trên biểu đồ phân tích chứng khoán có vai trò là các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Nhìn vào các mức kháng cự, nhà đầu tư có thể đưa ra chiến lược thoát hàng nhanh chóng hoặc thiết lập điểm vào lệnh và dừng lỗ cho phù hợp.

Thượng Ngọc

FILI