Thị phần môi giới HOSE quý 2/2022: TCBS và MBS rớt hạng

Thị phần môi giới HOSE quý 2/2022: TCBS và MBS rớt hạng

Trong quý 2/2022, TCBSMBS rớt 1 hạng thị phần trên HOSE so với quý 1/2022, nhường chỗ cho HSCVCSC thăng hạng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố kết quả thị phần quý 2/2022 và bán niên năm 2022.

Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý 2/2022 trên HOSE
Nguồn: HOSE

Trong quý 2/2022, vị trí dẫn đầu thị phần tiếp tục thuộc về Chứng khoán VPS với thị phần 17.10%. Chứng khoán SSI, Chứng khoán VNDirect, lần lượt xếp ở các vị trí liền sau với thị phần lần lượt 10.02%, 7.96%

Đáng chú ý, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) rớt 1 hạng so với quý 1/2022 xuống hạng 5 với thị phần 5.37% (giảm nhẹ so với thị phần 5.55% trong quý 1). Thay vào đó, HSC vươn lên vị trí thứ 4, với thị phần tăng từ 5.24% (trong quý 1/2022) lên 6.06%.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tăng 1 hạng, lên vị trí thứ 7 trong khi Chứng khoán MB (MBS) rớt 1 hạng so với quý trước, xuống vị trí thứ 8.

Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm 6T/2022 trên HOSE
Nguồn: HOSE

Tính chung 6 tháng đầu năm, Chứng khoán VPS, Chứng khoán SSI và Chứng khoán VNDirect tiếp tục nằm trong top 3 dẫn đầu thị phần môi giới.

Khang Di

FILI