NT2 báo lãi sau thuế quý 2 gấp gần 15 lần cùng kỳ

NT2 báo lãi sau thuế quý 2 gấp gần 15 lần cùng kỳ

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 365 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2022, NT2 đạt doanh thu thuần gần 2.7 ngàn tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng 48%, lên 2.28 ngàn tỷ đồng. Do doanh thu sản xuất điện tăng nhiều hơn giá vốn, qua đó NT2 ghi nhận lợi nhuận gôp đạt 409 tỷ đồng, gấp 5.6 lần cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 58%, còn 1.52 tỷ đồng; dù chi phí tài chính giảm mạnh 86%, chỉ còn 48.9 tỷ đồng, do NT2 đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế 365 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ.

Báo cáo kết quả HĐKD quý 2/2022 của NT2

Tại ĐHĐCĐ 2022, NT2 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm lần lượt là 8.1 ngàn tỷ đồng và 468 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 33% mục tiêu doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản NT2 đạt 4.47 ngàn tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng đột biến từ 987 triệu đồng lên gần 205 tỷ đồng, là khoản tiền gửi không kỳ hạn. Phải thu ngắn hạn tăng từ 2.18 ngàn tỷ đồng lên 3.9 ngàn tỷ đồng (tăng 78%), chủ yếu là khoản tiền điện phải thu của Công ty Mua bán Điện (EPTC). Giá trị hàng tồn kho có sự biến động không đáng kể so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, nợ ngắn hạn tăng 40%, lên 3.36 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn (gần 1.6 ngàn tỷ đồng, tăng 34%) và chi phí phải trả ngắn hạn (hơn 1.32 ngàn tỷ đồng, tăng 48%).

Hồng Đức

FILI