Cổ phiếu ROS giảm mạnh nhất sàn HOSE nửa đầu năm 2022

Cổ phiếu ROS giảm mạnh nhất sàn HOSE nửa đầu năm 2022

Trong nửa đầu năm 2022, cổ phiếu ROS giảm gần 79% về còn 2,880 đồng/cp (phiên 01/07), là cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE.

Không nhận bắt đáy ROS bằng mọi giá. Đồ họa: Tuấn Trần

Yến Chi

FILI