Cổ đông QCG đề nghị giao hồ sơ 65 ha đất của dự án Phước Kiển cho bên thứ ba nắm giữ

Cổ đông QCG đề nghị giao hồ sơ 65 ha đất của dự án Phước Kiển cho bên thứ ba nắm giữ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 29/06, cổ đông của CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) đã bày tỏ lo ngại về việc QCG khởi kiện Công ty Sunny Island (Sunny) tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại quận Nhà Bè, TP.HCM.

Ghi nhận tại Biên bản Đại hội, cổ đông QCG quan ngại về năng lực của Công ty Sunny Island vì sau khi tìm hiểu thông tin về Sunny thì không thấy Công ty này triển khai bất kỳ dự án bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác. Do đó, rủi ro tiềm tàng là QCG đnag mất khả năng kiểm soát toàn bộ hồ sơ của 65ha đất tại Dự án Phước Kiển vì Sunny đã và đang nắm giữ trái với thỏa thuận gần 5 năm và đến nay vẫn chưa hoàn trả cho QCG.

Cổ đông QCG đặt nghi vấn liệu có hay không việc Sunny đã dùng hồ sơ của 65 ha đất của dự án để thế chấp cho nghĩa vụ tài chính nào đó? Đồng thời, cổ đông cũng nhấn mạnh việc Sunny nắm giữ hồ sơ 65 ha tren 91 ha đất của dự án (chiếm 71.5%) trong khi chỉ mới thanh toán 19% giá trị hợp đồng là một rủi ro rất lớn cho QCG cũng như các cổ đông.

Tại Đại hội, cổ đông QCG đề nghị cùng được ký vào biên bản, văn bản thể hiện sự đồng thuận của hơn 5,000 cổ đông và Công ty để gửi đến các cơ quan chức năng với mong muốn các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Sunny giao toàn bộ hồ sơ 65 ha đất cho một tổ chức có chức năng và độ tin cậy để làm trung gian nắm giữ cũng như quản lý hồ sơ trong thời gian chờ phán quyết của VIAC. Việc giao cho tổ chức trung gian cũng sẽ giúp cổ đông QCG trả lời được câu hỏi có hay không việc hồ sơ 65 ha đã bị đem đi thế chấp?

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến dự án Phước Kiển, ĐHĐCĐ QCG còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu đạt 1,200 tỷ đồng và lãi trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 19% so với kết quả của năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của QCG
Nguồn: QCG

Về cổ tức, QCG sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:01 (cổ đông sở hữu mỗi 10 cp sẽ nhận thêm 1 cp mới).

Cũng tại Đại hội, QCG đã thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Nguyên nhân thứ nhất là theo phương án phát hành đã thông qua thì giá phát hành sẽ là 11,000 đồng/cp và cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, tuy nhiên giá cổ phiếu QCG hiện nay chỉ ở gần 8,000 đồng/cp.

Nguyên nhân thứ 2 là Ban lãnh đạo QCG đánh giá nhu cầu vốn hiện tại là chưa cấp thiết do hiện nay dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gián đoạn chuỗi vận chuyển cung ứng hàng hóa đã và đang làm giá cả vật tư xây dựng, xăng dầu, sắt thép tăng mạnh làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống pháp lý bất động sản thay đổi luật chưa đồng bộ, chưa nhất quán, còn nhiều bất cập nên các dự án chưa thể triển khai xây dựng.

Hà Lễ

FILI