Biên lãi gộp giảm sâu, TIS báo lãi ròng quý 2 giảm 90%

Biên lãi gộp giảm sâu, TIS báo lãi ròng quý 2 giảm 90%

TIS báo lãi ròng quý 2/2022 giảm đến 90%, dù doanh thu không giảm nhiều và chi phí trong kỳ giảm đáng kể. Nguyên nhân chính đến từ đà giảm sâu của biên lãi gộp.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2. Đáng chú ý, lợi nhuận ròng quý 2 giảm mạnh đến 90% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 6 tỷ đồng.

Trong quý, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% so cùng kỳ, còn hơn 3,190 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn chiếm hơn 3.1 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp của Công ty sụt giảm 90%, còn hơn 46.6 tỷ đồng. Biên lãi gộp rơi từ 12.89% xuống 1.46%.

Kết quả doanh thu quý 2 của TIS. Đvt: Tỷ đồng

Quý 2, chi phí tài chính giảm 65%, xuống còn hơn 35.2 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính tăng 92%, lên hơn 10.3 tỷ đồng, do ghi nhận lãi bán hàng trả chậm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý giảm sâu do Công ty hoàn nhập dự phòng gần 80 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí, TIS chỉ lãi ròng xấp xỉ 6 tỷ đồng, giảm 90% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Công ty đã đem về hơn 6.9 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so cùng kỳ. Lãi ròng giảm 66%, về gần 35 tỷ đồng.

Năm 2022, TIS đặt kế hoạch doanh thu đạt 20,105 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ; song lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ đạt 90 tỷ đồng, giảm mạnh 42%. So với kế hoạch đề ra, TIS mới thực hiện được 34.4% chỉ tiêu doanh thu và 53.2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cân đối kế toán của TIS tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 30/06/2022, TIS có hơn 10,885 tỷ đồng tài sản, tăng 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 16%, còn 831 tỷ đồng; hàng tồn kho gấp 1.42 lần, lên hơn 2,048 tỷ đồng.

Phần chiếm 57% cơ cấu tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 6,192 tỷ đồng, trong đó 99.5% là chi phí dự án cải tạo Gang thép giai đoạn 2. Tại thời điểm 30/06/2022, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là 6,163 tỷ đồng. Trong đó, lãi vay vốn hóa là 2,951 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong 6 tháng năm 2022 là chi phí lãi vay vốn hóa.

Về nguồn vốn, TIS tăng vay nợ ngắn hạn từ 2,533 tỷ đồng lên 2,770 tỷ đồng; giảm vay nợ dài hạn từ 1,790 tỷ đồng xuống 1,750 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng 7%, gấp 4.3 lần vốn chủ sở hữu.

Phiên chiều 14/07, cổ phiếu TIS đang được giao quanh 8,300 đồng/cp, giảm 36.43% so với đầu năm.

Diễn biến giá TIS từ đầu năm 2022

Thế Mạnh

FILI